Hier zijn de meest gestelde vragen en de antwoorden die we hebben gegeven.

Getuigenissen, ervaringen of bijdragen van professionals in het veld: zoveel grondstof om concrete en adequate antwoorden te geven.

Hieronder vindt u de eerste vragen/antwoorden. Er zijn nog zo'n 40 andere in het proces van beoordeling door professionals - ze zullen in de komende dagen worden toegevoegd aan deze FAQ.

Aarzel niet om ons uw verzoeken of vragen te sturen, als ze niet in onze FAQ zijn opgenomen, breiden we ze graag uit!

Ook als u een verduidelijking wilt geven of als uw getuigenis een van onze antwoorden kan illustreren, kunt u ons een e-mail sturen naar youth@mensa.be of gebruik het contactformulier.

Opgericht door de Belgische tak van Mensa vzw, richt Mensa Youth zich op jongeren met een hoog intellectueel quotiënt (HQI) aan wie we activiteiten en een zorgzame omgeving bieden om zich te ontwikkelen.

Vanuit een pluralistisch perspectief zullen we ook een ondersteuningsprogramma voor volwassenen - ouders, leerkrachten of professionals - ontwerpen in de vorm van debatten, conferenties, discussie- en ondersteuningsgroepen.

Ons derde speerpunt is informatie: inderdaad, we willen scholen, professionals in de geestelijke gezondheidszorg en iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp informeren. Dit doen we om jonge HQI-studenten de best mogelijke academische en sociale integratie te bieden.

Mensa is een wereldwijde vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking (HQI), met meer dan 120.000 leden en een actieve vertegenwoordiging in meer dan 40 landen.

Mensa is wat de leden ervan brengen.

Het is een plaats van groei voor haar leden, die over het algemeen veel interesses hebben die zich in de loop van de tijd ontwikkelen, en het biedt een omgeving die discussie en uitwisseling vergemakkelijkt, evenals onderzoek naar HQI.

De term mensa betekent tafel in het Latijn: Mensa wil een vereniging zijn die het principe van de ronde tafel gehoorzaamt en die aan elk lid evenveel belang toekent, ongeacht geslacht, ras, afkomst, leeftijd, opleiding en politieke, filosofische of religieuze overtuigingen.

Mensa behoudt zich als vereniging het recht voor om partij te kiezen en te oordelen. Elk lid is vrij om zijn ideeën te hebben en uit te drukken.

Onze waarden: het stimuleren, ontwikkelen en delen van kennis.